• Medovik with sour cream cake, piece 150 g

  • Sochnik (cottage cheese sweet pie) 2pcs

  • Tvorozhnoe Kol’tso (cottage cheese sweet pie) 2 pcs