• Verse tvorog 13%, 500g (Home delivery from Wednesday till Friday)

  • Glazirovannyj syrok with condensed milk 3pcs

  • Classic zapekanka, 250g

  • “Kartoshka” cake, 3 pcs

  • Borodinsky Brood

  • Oreshki with condensed milk – 10 pcs